Regulamin - Onset Shoes
Back to top

Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

(„Regulamin”)

 

 1. INFORMACJE WSTĘPNE
  1. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy, działający pod adresem internetowym www.onsetshoes.com(„Sklep”) jest Daniel Wanat prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Daniel Wanat, adres: Marszowice 39, 32 – 420 Gdów, NIP: 6832107071, REGON: 384478623 („Przedsiębiorca”).
  2. Administratorem Danych Osobowych jest Daniel Wanat prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Daniel Wanat”, Marszowice 39, 32 – 420 Gdów, NIP: 6832107071, REGON: 384478623.
  3. Regulamin skierowany jest do każdego z użytkowników Sklepu oraz określa zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Towarów dostępnych w Sklepie („Towar”) oraz zasady składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży dotyczących Towarów.
  4. Każdy użytkownik Sklepu może uzyskać dostęp do Regulaminu w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie Sklepu, po którego kliknięciu zostanie przekierowany na podstronę, na której zamieszczono pełną treść Regulaminu.
  5. Użytkownik ma możliwość kontaktu z Przedsiębiorcą prowadzącym Sklep, w każdy z  poniższych sposobów:
   1. przez formularz kontaktowy „Napisz do nas” na stronie Sklepu ;
   2. telefonicznie pod numerem telefonu +48 787 850 501;
   3. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e – mail: [email protected]
  6. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje w szczególności o właściwościach Towaru m.in. o jego cenie, rozmiarze,itp. Na podstronie wybranego Towaru znajduje się również informacja czy towar jest nowy czy używany, a także czy jest oryginalnie zapakowany.
  7. Informacje o Towarach, o których mowa w pkt 1.6.powyżej stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, zgodnie z  warunkami Regulaminu.
 1. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU
  1. Przedsiębiorca umożliwia za pośrednictwem Sklepu wybór Towarów i zawieranie dotyczących ich umów sprzedaży, a także świadczenie innych usług, o których mowa w  Regulaminie.
  2. Umowa sprzedaży Towaru zawierana jest pomiędzy Przedsiębiorcą, a użytkownikiem Sklepu („Klient”).
  3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z Regulaminem. Potwierdzenie tej okoliczności wymagane jest każdorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży Towaru lub Towarów.
  4. Klient przed zawarciem umowy sprzedaży uzupełnia formularz obejmujący niezbędne dane do realizacji obowiązków Przedsiębiorcy w związku z umową sprzedaży Towaru lub Towarów („Formularz”). Informacje zawarte w Formularzu powinny być zgodne z  prawdą, aktualne oraz dokładne. Przedsiębiorca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Przedsiębiorca podejmie próbę kontaktu z Klientem, w oparciu o dane udostępnione Przedsiębiorcy, w celu ustalenia danych w  zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.
  5. Osoby zawierające umowy sprzedaży Towaru lub Towarów podają swoje dane osobowe, które Przedsiębiorca przetwarza na zasadach wskazanych w Polityce prywatności. Przedsiębiorca podejmuje wszelkie możliwe i  nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i  modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas zawierania umowy sprzedaży Towaru lub Towarów.
 1. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
  1. Sklep umożliwia składanie zamówień poprzez stronę internetową www.onsetshoes.com.
  2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w soboty lub dni wolne od pracy będą realizowane w ciągu dwóch dni roboczych po dniu złożenia zamówienia.Przedsiębiorca zastrzega, że w przypadku umieszczenia na stronie Sklepu informacji o przedłużonym czasie oczekiwania na Towar lub Towary dostępne w Sklepie, obowiązującym czasem realizacji jest ten wskazany na stronie internetowej Sklepu.
  3. Dla zawarcia umowy sprzedaży Towarów lub Towaru Klient nie musi zakładać konta w  Sklepie, tzw. zakupy bez zakładania konta.
  4. Klient zamawiając Towar lub Towary dokonuje wyboru, w sposób właściwy dla danego Towaru, określając w szczególności rozmiar, kolor, liczbę sztuk, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje niezbędne dla prawidłowego zrealizowania zobowiązania Przedsiębiorcy z umowy sprzedaży.
  5. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub wygenerowania dokumentu potwierdzającego sprzedaż Towaru lub Towarów.
  6. Wybór Towaru lub Towarów i zawarcie umowy sprzedaży wymaga dokonania następujących czynności przez Klienta:
   1. Po wybraniu przez Klienta Towaru i wskazania jego cech takich jak np. ilość, rozmiar, kolor należy kliknąć ikonę „Dodaj do Koszyka”.
   2. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny w prawym górnym rogu strony. Po wybraniu opcji „Przejdź do płatności”, Klient zostanie przekierowany do formularza obejmującego niezbędne do realizacji zamówienia informacje, w tym adres – email Klienta, dane teleadresowe, a także ma możliwość wyboru metody dostawy. Klient ma możliwość wybrania jednego z aktualnie dostępnych sposobów płatności, spośród dostępnych opcji obejmujących m.in. płatności online, przelew tradycyjny.
   3. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Kupuję i Płacę” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i  danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę” jest równoznaczne z  akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów oraz kosztów ich dostawy, o czym Klient zostaje poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem zamówienia i zawarciem umowy sprzedaży Towarów.
   4. Jeśli Klient wybrał płatność online, po dokonaniu płatności jest przekierowywany do strony potwierdzającej złożenie zamówienia, z której może kontynuować zakupy lub przejść do podsumowania zamówienia.
   5. W przypadku nieotrzymania zapłaty przez Przedsiębiorcę (gdy wybrano metodę płatności on-line lub przelewu tradycyjnego), zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie zostanie zrealizowane.
  7. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta podany w  formularzu teleadresowym, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W treści tej wiadomości Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.
  8. Przedsiębiorca zastrzega sobie możliwość kontaktu z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta numer telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub we wszelkich innych kwestiach związanych z zamówieniem i zawarciem umowy sprzedaży Towaru lub Towarów.
  9. Przedsiębiorca zastrzega sobie możliwość do anulowania zamówienia po wcześniejszym kontakcie z Klientem.
  10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Klienta zamówieniem.
 1. CENA, DOSTAWA I ODBIÓR, METODY PŁATNOŚCI
  1. Ceny na stronie Sklepu podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.
  2. Do ceny Towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.
  3. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Jednakże cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno Klienta jak i Przedsiębiorcę.
  4. Koszt dostawy określony jest w cenniku dostawy, dostępnym w podsumowaniu koszyka, który uwzględnia zestawienie dostępnych sposobów dostawy i koszt każdego z nich.
  5. Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Szacowany termin dostawy Towarów określony jest w podsumowaniu zamówienia, przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia poprzez skorzystanie z przycisku „Kupuję i płacę”. Maksymalny czas dostawy (włączając przygotowanie towaru, przekazanie przewoźnikowi oraz doręczenie) wynosi 14 dni roboczych.
  6. Całkowity i  maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 10 dni roboczych, a w żadnym przypadku nie przekroczy 21 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi w momencie zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży wraz z kosztami przesyłki (w  przypadku wyboru przez Klienta formy płatności on – line lub przelewu tradycyjnego) oraz podaniem pełnych danych Klienta niezbędnych do zrealizowania zamówienia,.
  7. Dostawy towaru realizowane są na terenie Polski przy wykorzystaniu firmy kurierskiej wybranej przez Przedsiębiorcę, jak również za granicę. Koszty przesyłki zakupionych Towarów ponosi Klient, o których Klient zostaje poinformowany przed zatwierdzeniem składanego zamówienia. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu (paragon lub faktura).
    1. Klient płaci cenę za Towary będące przedmiotem umowy sprzedaży, wedle swego wyboru:
     1. przelewem bankowym, kartą płatniczą VISA lub MasterCard, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w  systemie płatniczym Przelewy 24; Blik; Apple Pay, Google Pay, Limit P24now, PayPo,Klarna przed dostawą;
     2. przelewem bankowym na rachunek bankowy Przedsiębiorcy o numerze: 68 1140 2004 0000 3502 7927 1788.
 1. REKLAMACJA TOWARÓW
  1. Przedsiębiorca oferuje w Sklepie Towary fabrycznie nowe oraz używane. Przedsiębiorca opisuje każdy Towar w zależności od jego stanu jako nowy lub używany. Przedsiębiorca odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towarów na zasadach przewidzianych w  Kodeksie Cywilnym, szczególnie w art. 556 i następnych, natomiast jeśli nabywcą jest konsument, na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 30 maja 2014 roku – o prawach konsumenta, w szczególności na podstawie przepisów rozdziału 5A „UMOWY ZOBOWIĄZUJĄCE DO PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI TOWARU NA KONSUMENTA”.
  2. W przypadku, gdy Klient nie jest konsumentem, odpowiedzialność z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.
  3. Przedsiębiorca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w zakresie wynikającym z aktualnej wiedzy technicznej i  zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez użytkowników.
  4. Każda rzecz zakupiona w Sklepie przez Klienta będącego konsumentem może być reklamowana, zgodnie z  przepisami  ustawy o prawach konsumenta, dotyczącymi zaistniałej niezgodności Towaru z umową. jeżeli brak zgodności Towaru z umową istniał w chwili jego dostarczenia Klientowi i został ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.
  5. Chęć złożenia reklamacji należy zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając wiadomość e – mail na adres [email protected] , w mailu zwrotnym zostanie przesłany formularz reklamacyjny, który należy wypełnić i odesłać wraz z reklamowanym towarem oraz dowodem zakupu, na adres:

   ONSET SHOES

   DANIEL WANAT

   GDÓW 1404, 32-420 GDÓW

  6. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego po otrzymaniu przez Przedsiębiorcę przesyłki zawierającej reklamowany Towar. Przedsiębiorca poinformuje Klienta o sposobie załatwienia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e – mail, z którego przesłano wiadomość reklamacyjną
  7. Jeżeli Towar ma wady, Klientowi będącemu Konsumentem przysługują możliwość złożenia reklamacji i:
    1. żądania jego naprawy lub wymiany. Przedsiębiorca może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Przedsiębiorca może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w  szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową, wartość Towaru zgodnego z  Umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Klienta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową. Przedsiębiorca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w  jakim Klient go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Przedsiębiorca;
    2. złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, gdy:
     1. odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z 5.7. pkt 1) powyżej;
     2. nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową sprzedaży zgodnie z5.7. pkt 1) powyżej;
     3. brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do zgodności z Umową;
     4. brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w5.7. pkt 1) powyżej;
     5. z oświadczenia Przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
  8. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
  9. W pozostałym zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy o prawach konsumenta.

 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  1. Klient będący konsumentem w rozumieniu przepisów prawa ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej.
  2. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi złożyć Przedsiębiorcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jeden w następujący sposób:
   • przez wydrukowanie, wypełnienie i wysłanie wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego tutaj
  4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży należy, aby Klient odesłał zwracany towar wraz z formularzem odstąpienia od umowy przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa powyżej.
  5. Klient odsyła Towary, co do których następuje odstąpienie od umowy na następujący adres pocztowy:

   ONSET SHOES

   DANIEL WANAT

   GDÓW 1404, 32-420 GDÓW

  6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  7. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 7 dni od dnia, w którym Sklep otrzymał zwracany towar.
  8. Zwrot płatności na rzecz Klienta zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte przy zawieraniu umowy sprzedaży Towaru lub Towarów, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W  każdym przypadku Klient nie poniesie opłat w związku z tym zwrotem. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  9. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w  sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  10. Postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i  Informacji o Działalności Gospodarczej.
  11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w  odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w  zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 1. WYSTAWIANIE FAKTURY
  1. W przypadku żądania wystawienia faktury, Klient podaje niezbędne dane, przy czym podania numeru NIP do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania zamówienia.
  2. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych do faktury przez Klienta.
 1. POLUBOWNE ROZWIĄZANIE SPORÓW
  1. Informujemy, że Klientowi będącemu konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń:
   1. możliwość zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), tj. np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w  Warszawie;
   2. wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej;
   3. zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów. Bezpłatną pomoc konsumentom w  zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak m.in. Federacja Konsumentów.
  2. Jeżeli Klient dokonuje zakupu Towarów jako konsument, jest także uprawniony do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w  postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/WE („ROZPORZĄDZENIEM W SPRAWIE ODR”)
  3. Platforma ODR jest interaktywnym narzędziem udostępnionym konsumentom z Unii Europejskiej, za pomocą którego można złożyć skargę (europa.eu/consumers/odr). Stosownie do Art. 1 Rozporządzenia w sprawie ODR celem powstania platformy ODR jest udostępnienie konsumentom narzędzia ułatwiającego niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na terytorium Unii Europejskiej
 1. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  1. Przedsiębiorca świadczy na rzecz użytkowników następujące usługi drogą elektroniczną:
   1. Umożliwianie zawierania umów sprzedaży Towarów w Sklepie na zasadach opisanych w Regulaminie;
  2. Przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej towarów – Newsletter
  3. Zasady odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży Towarów uregulowane są Regulaminie. Jednocześnie Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych wpkt 9.1 pkt 2) powyżej.
  4. Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną są następujące:
   1. Dostęp do sieci Internet;
   2. Korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Internet Explorer, Opera, FireFox lub podobne);
   3. Posiadanie konta poczty elektronicznej;
   4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Przedsiębiorcę drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail: [email protected]. Reklamacja Klienta powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy oraz krótki opis reklamacyjny. Przedsiębiorca dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Przedsiębiorcę Reklamacji. O  sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony wedle wyboru Klienta, telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  W związku z prowadzeniem Sklepu Przedsiębiorca przetwarza dane osobowe, w tym dane osobowe Klientów. Informacje o przetwarzaniu tych danych osobowych, w szczególności celach przetwarzania i prawach przysługujących podmiotom danych, są zamieszczone w Polityce Prywatności dostępnej tutaj.